วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2550

คณะครูจากโรงเรียนวัดดอนตูมมาส่งครูอินที่โรงเรียนวัดสัมมารามไม่มีความคิดเห็น: